Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Το Θεριό της Λίμνης

Εκ των κυκλουμένων εις τον λαόν παραδόσεων σημειώνομεν την περί του << Θεριού της Λίμνης>>, τοποθεσίας εις την ακτήν παρά τα Ελληνικά (βλ. εικ. 2), προς δυσμάς του συνοικισμού της Κιμώλου.<< Λίγο πιο πάνω από την Λίμνη είναι ένα πηγάδι μεσ' στον ποταμό. Το πηγάδι είναι σε σταυροδρόμι. Αυτού που ήτανε το πηγάδι οι παλαιοί δεν ηπαίρνανε ποτέ νερό, γιατί εφοβούνταν το Θεριό της λίμνης, που βαστούσε όλο το μέρος.
Μια φορά ήκαμε πολύ κακό νερό(=μεγάλην βροχήν) το χειμώνα. Το νερό τση βροχής με τη σαβούρα(=χώματα) το σαβούρωσε(=το εσκέπασε) το Θεριό κ' ήμεινε η ραχοκοκκαλιά του σαν ένα καΐκι μεγάλο. Όσοι ηρχούντανε στο μέρος αυτό κ' ημπροβαίρνανε στον Αυγερινό(=τοποθεσία) κ' ηβλέπανε το Θεριό αλλάζανε δρόμο.
Σήμερα για κείνο που φωνάζει πολύ ωργισμένος λένε: <<γιάντα κάνεις σαν το Θεριό τση λίμνης;>>
Το Θεριό αυτό κανένα δεν ηπείραζε>> (χφ. σ.198-199).

Εις την διήγησιν ταύτην διασώζεται παλαιά δοξασία προφανώς περί εναλίου δαίμονος. Σημειωτέον ότι εις την εγγύς θέσιν Ελληνικά υπήρχεν αρχαίος οικισμός.    Πηγή <<Κιμωλιακά>> τόμος Β'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου